Menu

Svetlolapov blog

Projekt 52/2018

Päťdesiatdva týždňov. Sedem obrázkov z každého z nich.
Motto: Dokonalosť nie je dosiahnutá vtedy, keď už nie je možné niečo pridať, ale vtedy, keď sa už nič nedá odobrať. (Antoine de Saint-Exupéry)

Fifty-two weeks. Seven images in each of them.
Motto: Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away. (Antoine de Saint-Exupéry)

05/52

04.02.2018, Zvolen

04.02.2018, Zvolen

04.02.2018, Skliarovo

04.02.2018, Skliarovo

04.02.2018, Skliarovo

29.01.2018, Zvolen

29.01.2018, Zvolen

04/52

26.01.2018, Stožok

25.01.2018, Banská Bystrica

23.01.2018, Banská Bystrica

22.01.2018, Zvolen

22.01.2018, Zvolen

22.01.2018, Zvolen

22.01.2018, Zvolen

03/52

20.01.2018, Skliarovo

19.01.2018, Zvolenská Slatina

18.01.2018, Banská Bystrica

18.01.2018, Skliarovo

17.01.2018, Skliarovo

15.01.2018, Zvolenská Slatina

15.01.2018, Zvolenská Slatina

02/52

13.01.2018, Skliarovo

13.01.2018, Skliarovo

12.01.2018, Zvolenská Slatina

11.01.2018, Skliarovo

09.01.2018, Banská Bystrica

08.01.2018, Banská Bystrica

08.01.2018, Banská Bystrica

01/52

07.01.2018, Brezolupy

07.01.2018, Nové Mesto nad Váhom

03.01.2018, Zvolen

03.01.2018, Skliarovo

02.01.2018, Skliarovo

02.01.2018, Skliarovo

01.01.2018, Skliarovo

Pridaj komentár